wz

FYZICKÁ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY


Czech Republic MODIS

Základní informace

Následující stránky slouží jako multimediální podpora výuky předmětu Regionální geografie České republiky 1 (Fyzická geografie ČR). Materiál obsahuje vedle textového části také grafické a tabelární přílohy s přímými odkazy na další webové stránky. Pro každý tematický blok jsou vždy uvedeny diskuzní otázky pro seminář se seznamem doporučené studijní literatury. Pro studenty a zájemce o další informace k diskutované tématice je přiložen obsáhlý seznam zdrojů na internetu.

Obsah

Další výukové materiálylogoKontaktní osoby

Vladimír Herber
herber@sci.muni.cz

Petr Dobrovolný
dobro@ics.muni.cz

Institute of Geography
Faculty of Science
Masaryk University
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Czech Republic